L’estabulari del PRBB

L’estabulari del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), un dels més complexos i robotitzats d’Europa, té una capacitat per a 70.000 ratolins en condicions d’SPF i 50.000 peixos zebra.

Des del mes de juny de 2010, aquest programa de cura i ús d’animals de laboratori compta amb la completa acreditació de l’Associació Internacional per a l’Avaluació i Acreditació de la Cura d’Animals de Laboratori (AAALAC). Es tracta de la màxima certificació internacional en aquest àmbit i significa un reconeixement a la qualitat del funcionament del centre, que es tradueix en millors pràctiques i resultats de recerca.

En una superfície de més de 4.500 m2, l’estabulari del PRBB comprèn sis unitats independents però comunicades i gestionades sota una única direcció:

  • Àrea d’animals aquàtics (peixos zebra i granotes Xenopus).
  • Zona de barrera, lliure de patògens específics (SPF), amb moderns microaïlladors autoventilats. A més, compta amb tres laboratoris de suport.
  • Àrea de transgènesi, amb grans laboratoris (250 m2) per aplicar les tècniques tradicionals i les més innovadores, que permeten generar ratolins modificats genèticament.
  • Àrea experimental, dotada de laboratoris per a imatge in vivo, de sales de comportament, de quiròfans i d’un irradiador.
  • Estabulari de quarantena, amb els seus propis vestuaris d’accés, laboratori de rederivació per transferència embrionària, àrea de rentat i esterilització, i quatre sales diferents amb moderns microaïlladors.
  • Estabulari convencional UBIOMEX, situat a l’edifici contigu del número 80 del carrer Doctor Aiguader i connectat a través d’un túnel subterrani amb l’edifici del PRBB, que té una superfície de 1.300 m2 per a estudis de neurofarmacologia i immunologia.

El PRBB disposa d’un Comitè Ètic d’Experimentació Animal del PRBB (CEEA-PRBB) que avalua els procediments experimentals, tenint en compte la idoneïtat del procediment en relació amb els objectius de l’estudi, la possibilitat d’assolir conclusions vàlides amb el menor nombre possible d’animals i el fet que l’efecte sobre els animals no sigui desproporcionat en relació amb els beneficis potencials de la investigació. En resum, es tracta de mirar d’evitar el patiment innecessari d’animals, per a la qual cosa també es contempla la possibilitat d’utilitzar mètodes alternatius a l’ús d’animals.