PCB-UB

L’estabulari del Parc Científic (PCB-UB) forma part de l’oferta tecnològica del PCB des de l’any 2.000 amb l’objectiu de convertir-se en referent en la recerca amb model viu. Ofereix serveis en recerca, desenvolupament i innovació (R + D + i) a grups de la Universitat de Barcelona (UB) i a empreses ubicades al PCB, però la infraestructura també està oberta a altres centres públics de recerca i a companyies del sector privat.

Les grans línies d’actuació de l’Estabulari són les següents:

  • Suport a la recerca d’universitats o ens públics de recerca
  • Oferta de serveis d’elevat valor afegit per a empreses privades
  • Desenvolupament de projectes propis o col·laboratius , per incrementar Know-How propi
Els serveis es basen doncs, en 3 línies d’actuació que generen
grans sinèrgies:
  • Gestió i manteniment de models animals ja existents a l’abast dels grups de recerca, així com cria, cura i manteniment de models convencionals o de models genèticament modificats (GMO).
  • Projectes de recerca per contracte (CRO), tot garantint un entorn de qualitat aplicada a processos i/o productes que compleixen els estàndards internacionals.
  • Disseny i generació de nous models i paradigmes experimentals així com actualització constant dels ja existents per tal d’incrementar el know-how propi i, paral·lelament, augmentar el valor afegit de la plataforma.

L’Estabulari es presenta com a centre de solucions de serveis,que garanteix seguretat i resultats, basats en la tecnologia puntera utilitzada, el nivell professional dels especialistes que hi treballen, la garantia de qualitat i el servei personalitzat.

El PCB-UB disposa d’un Comitè Ètic d’Experimentació Animal  (CEEA-PCB) que avalua els procediments experimentals, tenint en compte la idoneïtat del procediment en relació amb els objectius de l’estudi, la possibilitat d’assolir conclusions vàlides amb el menor nombre possible d’animals i el fet que l’efecte sobre els animals no sigui desproporcionat en relació amb els beneficis potencials de la investigació. En resum, es tracta de mirar d’evitar el patiment innecessari d’animals, per a la qual cosa també es contempla la possibilitat d’utilitzar mètodes alternatius a l’ús d’animals.

Anuncis