Què es l’Aliança?

Els estabularis del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i del Parc Científic de Barcelona (PCB) van crear formalment al 2014 la unitat funcional Aliança d’Estabularis PCB-PRBB (“The PCB-PRBB Animal Facility Alliance”) amb la col·laboració del programa SUMA i amb l’objectiu d’incrementar els seus respectius avantatges competitius i estratègics. El director de l’Aliança es Juan Martín Caballero.

Aquesta aliança representa que entre les dues instal·lacions hi ha un total de 7.000 m2 (amb possibilitat d’ampliar 2.000 més), 60 treballadors i 600 usuaris.

Els estabularis són proveïdors de serveis indispensables per a la recerca biomèdica acadèmica i empresarial. Amb aquesta nova unitat funcional PCB-PRBB Animal Facility Alliance es pretén millorar la qualitat, la competitivitat i la sostenibilitat dels serveis de suport a la recerca biomèdica a Catalunya, afavorir-ne el creixement i assegurar l’estabilitat financera dels estabularis sota una mateixa gestió operativa.

L’objectiu d’aquesta fusió és doble: “D’una banda, harmonitzar la gestió de l’ús dels animals d’experimentació, a fi de seguir els mateixos criteris internacionals de benestar animal i qualitat de la recerca, i de l’altra, optimitzar recursos a tots els nivells: d’instal·lacions, d’equipaments, de personal, etc.”, explica Juan Martín Caballero, director de la PRBB Animal Facility Alliance, en una entrevista publicada a la revista El·lipse del PRBB.

 

Anuncis