Debat sobre l’experimentació animal

El 20 de febrer de 2019, va tenir lloc a la UPF un debat on quatre ponents van presentar els seus diferents punts de vista respecte l’ús d’animals per a l’experimentació en biomedicina.

La conveniència de l’ús d’animals en experimentació és un debat polaritzat, amb opinions per tots els gustos, que porta actiu pràcticament tota la història de la humanitat. Ja el Corpus hippocraticum (la “bíblia” dels metges, escrita en els segles V i IV a.C. per Hipòcrates i els seus seguidors) contenen estudis d’anatomia d’animals, demostrant que ja es feien servir en aquelles èpoques per avançar en el coneixement científic. Per altra banda, a la mateixa època Pitàgores va proposar que els animals i els humans estan equipats amb el mateix tipus “d’ànima”, convertint-los així en mereixedors de respecte i protecció.

Foto Científica Ellipse 94

Més de 2000 anys després, tot i que ha canviat molt la manera en que s’utilitzen els animals per l’ús humà, el tema segueix sent controvertit. Per això, el grup ESLA (Estudiants per la Lluita Animalista) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va organitzar la “1a setmana animal” del 18 al 22 de febrer, amb una sèrie de xerrades sobre animals i ètica, jurisdicció, mitjans de comunicació i fins i tot feminisme. El dijous 22, va tenir lloc a la universitat un debat on quatre ponents van presentar les seves visions i algunes dades respecte a l’ús d’animals en l’experimentació en biomedicina.

Els ponents, dos científics i dos filòsofs, representaven les dues visions confrontades. Per uns, utilitzar animals per avançar en la investigació biomèdica està justificat pels beneficis que ens aporta, i que no podríem aconseguir de cap altre manera – intentant, això sí, sempre utilitzar el mínim nombre d’animals i assegurant el seu màxim benestar. Pels altres, la qüestió no és si són o no útils per avançar a nivell científic, sinó una pregunta més de base; està justificat a nivell moral utilitzar-los pel nostre benefici?

Els quatre participants semblaven estar d’acord en una premissa bàsica; els animals són éssers que senten, pateixen igual que nosaltres. Així que l’objectiu ideal seria arribar a un reemplaçament total del seu ús en recerca. A partir d’aquí, les opinions difereixen en quant a si aquest objectiu és realment factible a curt o a mig termini…

Llegir el reportatge complet a El·lipse

Vídeo resum de l’acte a Youtube